filtergruppe.jpg

Добре дошли!

“ЕМ ВИ Прахоулавящи системи” ООД е фирма, създадена през 2007 год. и е специализирана в областта на вентилационната, климатичната и отоплителната техника. Разполага с проектантско-конструкторско бюро и производствени мощности.

Фирмата предлага съвременни технически решения при разрешаване на проблеми, свързани с вашето производство и опазване на околната и работната среда от замърсявания, както и всички въпроси, касаещи вашата климатична и вентилационна система – централна или локална аспирация, общобменна вентилация, прахоуловителни и обезпрашителни инсталации, промишлени ръкавни и патронни филтри. 
Нашите дейности включват:

  • консултации и формулиране на техническо задание;
  • проектиране;
  • изработка;
  • монтаж;
  • гаранционен и извънгаранционен сервиз на промишлени вентилации;
  • консултации и доставка на отделни филтърни елементи и принадлежности за климатични и вентилационни системи.

Проектиране и конструиране: Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за изготвяне на проектната документация, конструиране, внедряване, изработване и монтаж на всякакъв вид вентилационни системи.

ЕМ ВИ Прахоулавящи системи ООД ще Ви консултира както за избора на филтърния елемент, така също и за конструкцията на праховия колектор. Разбира се ние можем да произвеждаме филтърни елементи според вашите технически изисквания, както и да проектираме, изработим и монтираме предложените от нас технически решения – т.е. пълен инженеринг на вентилационни системи

Плисираните филтърни патрони работят с по-висок к.п.д. от ръкавните филтри и филтрират прахови частици до 0,2 µm и покриват изискванията за опазване на околната среда, както и на Наредба № 13, публикувана в ДВ №8/2004 год. Приложение №1 – Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда, което позволява да се повиши енергийната ефективност на производствения процес чрез рекуперация на филтрирания въздух.

ЕМ ВИ Прахоулавящи системи ООД от 2007 год. се явява ексклузивен представител за България на R+B Filter GmbH., която е основана през 1982 год. и от 2018 год. ексклузивен представител за България на WOKU Group, производител на специални качествени филтърни елементи и аксесоари за флуиди и течности с приложение във фармацевтичната, химическата и хранителната промишленост.

Фирма R+B Filter има 25 годишен опит в производството на широк диапазон плисирани филтърни патрони, филтърни панели и филтърни касети за обезпрашаване и филтрация на въздуха по време на работния процес и на работното място

Филтърните елементи на фирмата се продават в цял свят.

Многогодишният опит във филтрирането осигурява отлична основа за цялостно обслужване.