Научни изследвания и разработки

Ние непрекъснато подобряваме нашите решения за филтриране на въздух и прах.

Нашите филтърни елементи непрекъснато се обновяват чрез използване на последните постижения при разработката на материали.

Техническото развитие променя работния процес, което дава нови приложения при филтрирането на прах. Това изисква иновационни решения за отстраняване на праха в работния процес и установяване на чист въздух на работното място.

Поради тези промени и специалните приложения ние разработваме нови решения във възможно най-краткото време.

Научното изследване на филтрацията на прах ние извършваме чрез коопериране с външни институции и научни способи. Резултатът от тази работа са няколко патента и регистрирани модели.