Филтърни касети

Филтърни касети Преглед отблизо

Приложения: 

  • Навсякъде при филтрация на прах

Предимства: 

  • По-малка височина на праховия колектор 
  • По-малка загуба на налягане

Характеристики 
Използват се за работни температури max до 80°С. Могат да се монтират откъм страна на непречистения или на чистия въздух.

Филтърна среда 
Плисираната филтърна среда съдържа целулоза, нетъкани полиестер и полипропилен или кече. Тя може да е антистатична, масло- и водоустойчива, със специални покрития или мембрани.Тя е сертифицирана по DIN EN60335-2-69, допълнение АА и е подходяща за филтрация на опасни за здравето прахове.

Повече информация при заявка

Запазено право на технически изменения