MZ Aspirator

sgrada-big.jpg

       

Фирма MZ Aspiratori е основана в 1974 год. започвайки производство на малки вентилатори за няколко местни производства. До 2000 год. завършва производствената програма за центробежни вентилатори. Еволюцията на производствения процес продължава със закупуването на различни машини, което позволява много технолочгични процеси да се върнат във фирмата. Днес продукцията на фирмата е изцяло централизирана. Компанията е базирана в провинция Болоня на две основни места с обща покрита производствена база и офиси на 16000 кв.м. Персоналът е 60 души. Фирмата е е дин от основните производители на вентилатори, както и в сектора на инвестиране за развитието на вентилатори и подобни продукти.Компанията поддържа необходимото технологично оборудване за производствения процес: металообработка, заваръчно оборудване, почистване, боядисване, балансиране и тестване на продукцията. Основните насоки на научните разработки са за подобряване на динамичните характеристики на вентилаторите и за увеличаване на енергийната им ефективност и к.п.д. съгласно изискванията на Директива 2009/125/ЕС или „ЕrP”. Основни модели вентилатори, производство на МZ Aspiratori: