За връзка с нас

ЕМ ВИ Прахоулавящи системи ООД 
5000 гр. Велико Търново 
Ул. Полтава 9 В 
тел./факс: 062 650090 
е-mail: mv.group@abv.bg 
е-mail: mv.dcs@abv.bg 
website: www.mvgroup-bg.com 

Управител: Милен Дончев 
Офис Берлин 
тел.: +49 1707338268 
факс: +49 3096066419 
е-mail: dontchev@optix-bd.de 

Прокурист: Божидар Хубанов 
тел.: 0878 194143 
тел.: 0878 436656 
е-mail: valborg98@mail.bg