Фирмата R+B Filter

... осигурява иновационни продукти, така както стандартни филтърни елементи, така също и проектирани от клиента модели за специални приложения.

... нейните филтри се използват навсякъде в света.

... е производител на широк диапазон от филтърни елементи за филтрация на въздух и прах.

... с нейния технически опитен персонал ви консултира конкретно за вашия случай.

... е името на продукция с отлично качество и надеждност.

... е името на фирмата с най-бързо и гъвкаво обслужване.

zertifikat_eng.jpg