Приложение

Филтриране на въздуха навсякъде, където има запрашеност на работното място. 

Къде се изплзват R+B филтрите? 

 • Аерозоли 
 • Азбест 
 • Строителни материали 
 • Въглеродни влакна 
 • Дървообработване 
 • Циментова промишленост 
 • Химическа индустрия 
 • Технологии,изискващи "чиста"стая 
 • Заводи за горене 
 • Сушилни 
 • Обезпрашаване 
 • Емайлиране 
 • Пълначни станции 
 • Прах за погасяване на огън 
 • Хранителна промишленост 
 • Стъклени влакна 
 • Леярни 
 • Филтрация на горещ газ 
 • Индустриални вакумни прахосмукачки 
 • Лазерно рязане 
 • Оловен прах 
 • Металообработка 
 • Боядисване на метали 
 • Минна индустрия 
 • Маслени и емулсионни облаци 
 • Фармацевтична промишленост 
 • Тонер за фотокопиране 
 • Плазмено рязане 
 • Пневматични конвейри 
 • Прахови покрития 
 • Рециклиращи заводи 
 • Пясъкоструйна обработка 
 • Подсигурителни филтри 
 • Вентилация на силози 
 • Цигарена промишленост 
 • Прах за пране 
 • Пушек от заваряване 
 • Цинкови покрития 

И това не е всичко! 
Обадете ни се и кажете своите изисквания.