Обслужване

Вие ще спечелите от нашия технически опит и от нашето отлично обслужване

  • Технически компетентни специалисти ще ви посъветват относно избора на този филтърен елемент, който ще ви осигури оптимални характеристики за вашето приложение.

  • Квалифицирани инженери разработват филтърни елементи за вашите нужди.

  • Опитни специалисти ще ви посъветват как да конструирате вашите прахови колектори.

  • При заявка ние разработваме решения как да се подобри работата на вашия прахов колектор.

  • Ние изпитваме вашите филтърни елементи в наша лаборатория.