Филтърни елементи за маслени и емулсионни мъгли

Преглед отблизо

Плисирани филтърни патрони и филтърни панели за сепариране на маслени, емулсионни мъгли, респективно аерозоли

Типове филтърни елементи 
Сепарирането на маслени, емулсионни мъгли, респективно аерозоли е възможно с плисираните филтърни патрони и панели. И двата типа могат да се доставят във всички стандартни размери. По заявка на клиента могат да се предоставят и други модели.

Филтърна среда Филтрацията може да се осъществи по две различни системи. Филтрационният процес се различава по филтърната среда.

В единия случай средата е полиестерно кече със специално PTFE покритие откъм филтърната страна. Този материал може да се използва както при патроните, така и при панелите. Филтърните елементи могат да се почистват. Това става с реактивна струя въздух.

В другия случай филтърната среда се състои от различни слоеве. Тази среда може да се използва само в патроните и те не могат да се почистват.

За повече информация ни се обадете.